Milieu
Kernprocessen
Duurzaamheid
Keurmerk
  De Mens
  De Middelen
  De Werkwijze
  MVO

Duurzaamheid
HumanCapital vergroot de duurzaamheid van haar producten door service en onderhoudscontracten aan te bieden. Deze verlengen de levensduur aanzienlijk. Met een continue focus op energiebesparing, duurzaam produceren, duurzaam inkopen en ketenverantwoordelijkheid kunt u verantwoord een keuze maken voor onze producten en diensten.

 
 
 
 
HumanCapital - info@humancapital.nu