Milieu
Kernprocessen
Duurzaamheid
Keurmerk
  De Mens
  De Middelen
  De Werkwijze
  MVO

Milieu
HumanCapital draagt bij aan het milieu door middel van het milieuvriendelijk produceren van producten die modulair zijn opgebouwd. Ons dienstenpakket is erop gericht bestaande en nieuwe producten duurzaam te onderhouden waardoor de levenscyclus wordt verlengd. Hierdoor draagt u aantoonbaar bij aan het milieu.

 
 
 
 
HumanCapital - info@humancapital.nu